Fix lỗi dis game trên windows 7, 8 (has stopped working)

Ngày cập nhật: 30/10/2015

Game.exe  bị lỗi has stopped working

Cách fix: Click phải vào My computer chọn Properties sẽ xuất hiện như ảnh bên dưới, sau đó ta chọn Advanced system settings

 

2 - Sửa Lỗi Has Stopped Working Trong Windows 7

 

3 - Sửa Lỗi Has Stopped Working Trong Windows 7

4 - Sửa Lỗi Has Stopped Working Trong Windows 7

 

Sau khi click Add…, tìm đến file Game.exe

 

http://tranhba.com/wp-content/uploads/2015/08/1.png

 

Sau khi chọn xong file chương trình –> Open, nếu có thông báo hiện ra, ta chọn Yes
Click OK -> OK để tắt các cửa sổ đã mở

Hoàn tất!!

Trả lời

(*)

Không có phản hồi

Facebook