Hướng dẫn chuyển windows về chế độ 16 bit

Ngày cập nhật: 17/12/2015

Win XP :
– Nhấp chuột Phải trên màn hình Desktop.
– Danh sách chức năng sẽ hiện ra, rồi sau đó chọn dòng Properties.
– Kế tiếp 1 Hộp thoại xuất hiện, bạn chọn mục Settings.
– Sau đó chọn tiếp mục Color Quality.
– Cuối cùng chuyển về cấu hình 16bit

Win 7 :
– Chuột Phải vào màn hình Desktop.
– Sau đó chọn Screen resolution
– Rồi sẽ hiện ra 1 hộp box, sau đó vào phần Advanced Settings.
– Chuyển sang Tab Monitor.
– Và nhìn xuống dưới sẽ thấy chế độ 16 bit hoặc 32 bit.
– Công việc cuối cùng, chỉnh sửa thành 16 bit.
Các bạn xem Ảnh minh họa nhé.
Win 8 , win 10:
– Chuột phải vào Game.exe chọn Properties.
– Sang tab Compatibility chọn Change setting for all user.
– Ở Compatibility mode chọn Windows XP.
– Reduced color mode: chọn 16bit (65536) color

Trả lời

(*)

Không có phản hồi

Facebook