Giáng sinh an lành

Ngày cập nhật: 10/11/2015

Nguyên liệu:
hoatuyet
Hoa Tuyết : Đổi điểm tống kim 100điểm/cái

khanchoangdo
Khăn choàng đỏ : Mua bằng tiền đồng 5xu/cái

khanchoangxanh
Khăn choàng xanh : Mua bằng tiền vạn 10v/cái

Công thức:
nguoituyet
Người tuyết khăn choàng đỏ = Khăn choàng đỏ + Hoa Tuyết

Người tuyết khăn choàng xanh = Khăn choàng xanh + Hoa Tuyết

Phần thưởng:

+ Người tuyết khăn choàng đỏ : Phần thưởng 5.000.000 điểm kinh nghiệm(Không cộng dồn),Phụng Nguyệt Quả Dung , Cống Nguyệt Phù Dung , Phi Vân,Bôn Tiêu ,Động Sát (vĩnh viễn) ,Hồng ảnh (vĩnh viễn) , An Bang , Định Quốc , Võ Lâm Mật Tịch , Tẩy Tủy Kinh , Thủy Tinh , Tinh Hồng Bảo Thạch, Kim Tê ,Thiên Sơn Tuyết Liên,Huyền Chân Đơn,Huyết Chân Đơn,Bạch Chân Đơn,Đồ Phổ Hoàng Kim,Nhật Kỹ Càn Khôn Phù,Kim Quang Bắc Kinh Chi Mộng,Kim Quang Nhã Điển Chi Hồn,Mã bài Xích Long Câu


Khi đạt các mốc 100,200,300,400…1900.2000 các bạn nhận được 1 chìa khóa hoàng kim.Kết hợp chìa khóa hoàng kim và bảo rương hoàng kim (rơi từ boss đại) có thể nhận được hoàng kim môn phái

+ Người tuyết khăn choàng xanh : Phần thưởng 3.000.000 điểm kinh nghiệm(Không cộng dồn) ,Nến Bát Trân Phúc Nguyệt , Phúc Duyên , Thiên Sơn Bảo Lộ , Bách Quả Lộ , Danh Vọng , Hiệp Cốt , Nhu Tình , Thiết La Hán , Bàn Nhược Tâm Kinh , Tâm Tâm Tương Ánh Phù .Động Sát (HSD:1 tuần),Hồng Ảnh(HSD:1 tuần)

Danh sách đồ phổ:
“Đồ phổ Hoàng Kim – Tứ Không Giáng Ma Giới Đao”
“Đồ phổ Hoàng Kim – Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy”
“Đồ phổ Hoàng Kim – Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao”
“Đồ phổ Hoàng Kim – U Lung Kim Xà Phát Đái”
“Đồ phổ Hoàng Kim – Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu”
“Đồ phổ Hoàng Kim – Tê Hoàng Phụng Nghi Đao”
“Đồ phổ Hoàng Kim – Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển”
“Đồ phổ Hoàng Kim – Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương”
“Đồ phổ Hoàng Kim – Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết”
“Đồ phổ Hoàng Kim – Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội”
Mã bài Xích Long Câu thu thập đủ 999 cái nhận được 1 Xích Long Câu

Reset giới hạn vật phẩm

Mỗi loại vật phẩm được 5 lần tăng giới hạn sử dụng thêm 2000 lần .
Tiêu tốn 5000 vạn lượng cho 1 lần tăng giới hạn sử dụng .

Khi tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim hoặc Boss Sát Thủ có cơ hội nhận được lồng đèn x2 Exp đánh quái .

Trả lời

(*)

Không có phản hồi

Facebook