Khảm nạm trang bị

Ngày cập nhật: 11/09/2015

Khảm nạm trang bị (Thay đổi ngũ hành , nâng cấp cấp độ vật phẩm)

 Những cách sở hữu Thủy tinhLàm thay đổi:
Cấp độ.Ngũ hành.Các dòng đặc biệt – màu xanh (option) của món trang bị .Để khảm nạm bạn cần đi đến Thợ rèn tại các thành thị. Nói chuyện với họ và chọn “Khảm nạm”


Cách khảm bằng Thủy tinhTử Thuỷ Tinh:
Tăng cấp của món đồ mà không làm thay đổi ngũ hành ( kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ ) và không thay đổi dòng đặc biệt – dòng chữ màu xanh của món đồTỷ lệ thành công: 10 %


Lục Thuỷ Tinh:
Giúp thay đổi dòng đăc biệt của món đồ, nếu thành công, sản phẩm sẽ là ngẫu nhiên.Tỷ lệ thành công: 10 %


Lam Thuỷ Tinh:
Giúp thay đổi ngũ hành (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ ) của món đồ, không làm thay đổi cấp của đồ vật, nhưng làm thay đổi dòng đăc biệt của đồ vật..Tỷ lệ thành công: 10 %


Bạn cũng có thể đặt nhiều viên Thuỷ tinh cùng lúc để khảm nạm
20 % nếu dùng 2 viên để khảm cùng 1 lúc30 % nếu dùng 3 viên khảm cùng 1 lúc


Chọn “khảm” và xác nhận để quá trình khảm được bắt đầu

Cuối quá trình khảm nạm sẽ có thông báo màu đỏ ở bên dưới góc trái màn hình cho bạn biết việc khảm nạm thành công hay thất bại.Trả lời

(*)

Không có phản hồi

Facebook