Phân rã trang bị Hoàng Kim

Ngày cập nhật: 11/09/2015

Phân rã trang bị Hoàng Kim

Chi tiết:

NPC liên quan:


Vị trí: Lâm An

Phân rã trang bị Hoàng Kim:

Nguyên liệu cần:

Vật phẩm Nguồn gốc Tác dụng
Kim Tê Kỳ Trân Các – Tăng tỉ lệ thành công khi phân rã trang bị Hoàng Kim thành các mảnh
– Thần Bí Khoáng Thạch có tác dụng cao gấp 3 lần so với Kim Tê
– Thủy Tinh và Phúc Duyên Lộ có tác dụng thấp hơn Kim Tê
Thần bí khoáng thạch Tham gia tính năng/sự kiện trong game
Thủy tinh
Phúc Duyên Lộ

 

Kiểm tra tỉ lệ phân mảnh:

Đối thoại với NPC Thần Bí Thương Nhân
Chọn dòng: Nhờ ngươi giúp ta phân mảnh một số trang bị hoàng kim
Tiếp theo chọn: Trang bị Hoàng Kim này có thể chia thành mấy mảnh?
Sau đó đặt trang bị Hoàng Kim và các nguyên liệu vào, hệ thống sẽ thông báo số lượng mảnh Hoàng Kim sẽ nhận được tương ứng với số nguyên liệu đưa vào
Lưu ý:Nguyên liệu càng nhiều thì số lượng mảnh nhận được càng cao
Các mảnh nhận được có số thứ tự từ 1 đế 9 (Hoặc từ 1 đế 6)
Trong trường hợp tỉ lệ thành công thấp và không nhận đủ 9 (hoặc 6) mảnh thì sẽ thiếu 1 số mảnh bất kỳ
Với trang bị Hoàng kim 4 mảnh không cần Kim tê
Với trang bị Hoàng kim 6 mảnh cần ít nhất 1 Kim tê để tiến hành phân mảnh trang bị
Với trang bị Hoàng kim 9 mảnh cần ít nhất là 2 Kim tê để tiến hành phân mảnh trang bị

Tiến hành phân mảnh:

Đối thoại với NPC Thần Bí Thương Nhân
Chọn dòng: Nhờ ngươi giúp ta phân mảnh một số trang bị hoàng kim
Tiếp theo chọn: Có thể giúp ta phân mảnh trang bị Hoàng Kim này được không?
Sau đó đặt trang bị Hoàng Kim và các nguyên liệu vào, hệ thống sẽ trả lại các mảnh Hoàng Kim tương ứng với số nguyên liệu đưa vào
Lưu ý: Cần tiến hành kiểm tra tỉ lệ trước để đảm bảo số lượng mảnh nhận được là cao nhất

Ghép các mảnh thành trang bị:

Đối thoại với NPC Thần Bí Thương Nhân
Chọn dòng: Ta muốn sử dụng mảnh trang bị để hợp thành trang bị Hoàng Kim
Sau đó đặt các mảnh Hoàng Kim vào, hệ thống sẽ trả lại trang bị Hoàng Kim tương ứng
Lưu ý: Phải có đủ các mảnh có số từ 1 đến 6 (hoặc từ 1 đến 9) mới có thể hợp thành

Trang bị nhận được có chỉ số thuộc tính ngẫu nhiên, không phụ thuộc và chỉ số của trang bị ban đầu
Nếu chỉ số thuộc tính chưa được như mong muốn, có thể tiến hành phân rã và ghép lại để nhận được chỉ số khác

 

Trả lời

(*)

Không có phản hồi

Facebook